Афродизиас

Информация | Kарта
seen
6630
facebook
Афродизиас
Афродизиасградът на Афродита, датира от І и ІІ в.сл.Хр. Извисяващата се Бабадагска верига планини на изток от града, предлага на древните скулптори изобилен запас от бял и красив изпъстрен с жилки синьо-сив мрамор, използван за статуите, изложени сега в музея. Има статуя и на самата Афродита. И тук има стадион и театър с 5000 мраморни пейки.
Гласувай:
Рейтинг 0 от 0 гласа
RSS