Каподакия и историята на нейния невероятен пейзаж започва преди повече от 10 млн.години. Действащите вулкани, ерозията, земетресенията, са сложили своя отпечатък и са образували фантастични релефи от скални образувания.

Особено красиви са те в долината Гьореме. Нейното богатство са скалните черкви. Най-старата датира от ІV в. Най-ранните фрески са около VІІІ в., когато геометричните мотиви, постепенно отстъпват място на сцени от Новия завет и житията на по-известните светци, всички нанесени върху мазилка. Най-известна е Черквата с ябълката, която някога е имала изображение на апостол Гавраил с ябълка в ръка. Тази черква е от ХІІ в. Нейните стенописи върху тъмносин фон, обрисуващи сцени от живота на Христос, са реставрирани под покровителството на ЮНЕСКО. Тъмната църква също е реставрирана от ЮНЕСКО. В Църквата на катарамата от Х в., сцените от живота на Христос и слънчевата светлина, струяща вътре през цилиндричния вход, позлатявайки подземните сводове, напомнят за византийска църква.

Гласувай:
Рейтинг 5 от 1 гласа Каподакия