Каподакия - Kарта, местоположение

На тази страница може да намерите пътна карта на Каподакия. Сателитна карта на Каподакия. Местоположение и полезна туристическа информация. GPS координати на забележителности от цял свят.
Информация | Kарта
GPS: 38°52'36.50"N; 34°34'56.14"E
seen
4747
facebook
google RSS