Новодевичият манастир е обграден от назъбена крепостна стена с 12 бойни кули. Основан е през 1524 г. от цар Василий ІІІ по повод превземането на Смоленск от Литва и е изпълнявал функциите не само на религиозен център, но и на отбранително укрепление. Манастирът претърпява тежки поражения през “смутните времена” (около 1598-1613) – период, който завършва с поемането на властта от първия представител на династията Романови. Днешният си облик, той получава през ХVІІ в., когато е преустроен и допълнително укрепен.

Една от първите знатни дами, които са били заточени тук е Ирина – съпруга на слабоумния цар Фьодор и сестра на Борис Годунов.

През следващият век Новодевичия манастир е обитаван от още една знатна особа – София, сестрата на Петър Велики, която управлява страната като регент от 1682 г. до 1689 г. Борбена по характер, въпреки че е затворена, тя организира бунта на руската придворна стража. Той е незабавно потушен и по заповед на Петър Велики, телата на убитите стрелци са окачени върху стените на манастира, пред прозореца на София, където висят повече от година. Друга знатна особа била тук е Евдокия – първата съпруга на Петър Велики.

Интересен тук е иконостасът с 84 дървени колони и икони, датиращи от периода ХVІ – ХVІІ в. Символът на Новодевичия манастир е богато украсената камбанария, която се издига над източната му стена. Тя е висока 72 м и се състои от шест пищно декорирани нива. Нейният позлатен купол се забелязва от километри разстояние.

Гробището при Новодевичия манастир е своеобразна колекция от произведения на мемориалното изкуство. Имайки в предвид плеядата от национални светила, които са намерили покой след смъртта си тук, можем да го сравним с парижкото гробище “Пер ла шес”.

Гласувай:
Рейтинг 5 от 1 гласували Новодевичият манастир - Москва