Блатата на „Биебжа” в Подласке, Северна Полша, се смятат за едно от най-непокътнатите и важни за екологията на Европа торфени блата. Общата площ на блатата на „Биебжа” е близо 600 кв.км и това го прави най-големия национален парк в Полша. В Блатата на „Биебжа” се размножават много птици – над 180 вида, някои от които са застрашени от изчезване. В резервата се срещат и редки растения, както и 48 вида бозайници – елени, вълци, бобри, видри, лисици, златки и глигани.

Непосредствено под повърхността на земята тук се намират останки от най-различни култури. Дори една крепост на руския цар от ІХ в. е запазена край Осовец.

Гласувай:
Рейтинг 5 от 1 гласували Блатата на „Биебжа”