Пещерата Бърлогата на Дракона е най-известната пещера в Полша и се намира в центъра на Краков, старата столица на Полша.

Интересна е легендата за тази пещера. Някога в пещерата под Вавеловия хълм се настанил един зъл дракон. Години наред той вършел безчинства и сеел смърт наоколо. Накрая един местен обущар напълнил животинка кожа със сяра и я хвърлил на дракона в пещерата. На другата сутрин звярът погълна жертвата. Сярата изгорила гърлото му и жадното влечуго започнало да пие вода от р.Висла, докато стомахът му се пръснал.

Днес край входа на пещерата Бърлогата на Дракона се издига впечатляваща фигура на митичното създание. От тук се спускат сто стъпала надолу в пещерата.

Гласувай:
Рейтинг 5 от 1 гласували Пещерата Бърлогата на Дракона