Тези трансилвански села са изградени от трансилванските саксонци и датират от ХІІІ-ХІV в. и с техните укрепени църкви дават жива картина на културния пейзаж на Южна Трансилвания. Укрепените църкви, които доминират над селата, са илюстрация за строителните стилове от XIII до XVI в. В списъкът на ЮНЕСКО на Световното и културно наследство фигурират седем села, като най-известни са: Биертан, Саскиз и Валя Виилор.

Укрепена църква в Биертан За пръв път за Биертан (Бирталм) се споменава през 1283 година и се развива през XIV и XVI в. като укрепено селище. Биертан е мястото, където Трансилванското събрание избира Стефан Майлат за принц на автономната област. От 1418 г. на Биертан е дадено правото да организира седмичен пазар, а от 1572 г. е седалище на саксонската епископия (до 1867 г., когато се мести в Сибиу/Херманщат). Строежът на църквата започва през 1402 г., когато цитаделата е разширена, и завършва през XVII в.

Укрепена църква в Саскиз Най-ранният доккумент за съществуването на Саскиз (Кайсд) датира от 1309 г. Старите документи свидетелстват за важността на селището, резиденция на каноническия сбор и, за кратко, седалище на Шасбургите. Селото е имало стратегическа роля, за което свидетелства цитаделата на върха на хълма, построена между средата на XIV и началото на XV в. Укрепената готическа църква е издигната между 1493 и 1525 година, вероятно върху основите на по-стара църква.

Укрепена църква във Валя Виилор Църквата във Валя Виилор (Вурмлох) датира от XIII в., но е претърпяла значителни промени през XV и XVI в., когато е била добавена двойна отбранителна система. Овална крепостна стена и укрепление на самата църква (силна западна кула, отбранителен таван над хора) са компонентите на тази отбранителна система. Църквата принадлежи на трансилванския късноготически тип на залната църква (XVI в.), докато интериорната украса (олтарът, хорът) са барокови.

Източник: http://www.seecorridors.eu

Гласувай:
Рейтинг 5 от 1 гласували Села с укрепени църкви в Трансилвания