За реклама

За реклама

Позиция
Големина
Импресии/ месец
Цена/ месец
300 x 600 px
45 000
420 лв
728 x 90 px
45 000
420 лв
320 x 100 px
45 000
210 лв
ВАЖНО:
- цените са с опростена фактура
- реклама за 3 месеца 5% отстъпка
- реклама за 6 месеца 10% отстъпка
- реклама за 12 месеца 15% отстъпка

Контакти:
Пюър България ЕООД - Варна
GSM 0899 439 464
E-mail: infoweb@purebulgaria.com
Skype: alexander6218
Форма за контакт
Моля попълнете информацията в полето
Моля попълнете информацията в полето
Моля попълнете информацията в полето
Моля попълнете информацията в полето
Моля попълнете информацията в полето