ЮНЕСКО (UNESCO) - списък на забележителностите

ЮНЕСКО (UNESCO) или Организацията на обединените нации за образование, наука и култура е създадена с цел да насърчава сътрудничеството между народите за запазване на културните и природни паметници по света. В списъка на ЮНЕСКО фигурират множество забележителности разположени във всички континенти. На тази страница предлагаме част от обектите в този списък.
Шибам-Саюн

Шибам-Саюн

Шибам(13316 жит.) е град в долината Хадромут в Централен Йемен. Своеобразната му архитектура е описана още от ...