ЮНЕСКО

ЮНЕСКО (UNESCO) - списък на забележителностите

Шибам-Саюн
Шибам(13316 жит.) е град в долината Хадромут в Централен Йемен. Своеобразната му архитектура е описана още от пътешественици в началото на 20 в. Висок...
seen849
Страници