Най-дългите реки на земята

Още от древността реките имат огромно значение за развитие на живота на Земята. Най-великите цивилизации са възникнали край реките Нил (Eгипет) и Тигър и Ефрат (Персия). И в момента най-големите и бързо развиващи се градове се намират край река. Освен източник на питейна вода, те са и големи транспортни артерии. Тук сме подбрали едни от най-известните реки и се надяваме да удовлетворим любопитството на нашите читатели.
Амазония

Амазония

Амазония е най-голямата тропическа влажна гора в света, простираща се на територията на няколко държави. Голям...

Делтата на Марица

Делтата на Марица

Делтата на река Марица се смята за едно от уникалните места в Гърция. Тя се е превърнала в туристическа дестин...

Делтата на Меконг

Делтата на Меконг

Делтата на Меконг е огромна речна делта с богата история и фауна. Река Меконг извира от Тибетското плато преми...

Делтата на река Дунав

Делтата на река Дунав

Делтата на река Дунав е огромна площ безлюдна суша. В района се наблюдават езера, влажни ливади и гори. Делтат...

Делтата на река По

Делтата на река По

В Парк „Делтата на река По” в Италия може да се видят бекаси, сиви рибари, бели чапли, речни рибарки и други п...

Долината на Места

Долината на Места

Места (Νέστος, Нестос) е река, която протича през югозападна България и през територията на Гърция. Реката нап...

Долината на р.Мьоза

Долината на р.Мьоза

В близост до Северно море р.Мьоза минава през красиви природни кътчета по границата между Франция и Белгия. В ...

Долината на Среден Рейн

Долината на Среден Рейн

Долината на Среден Рейн, Германия е речна клисура с огромно значение за света. Затова тази природна забележите...

Сенотите и подземните реки

Сенотите и подземните реки

Сенотите и подземните реки на полуостров Юкатан са най-красивата му тайна. В продължение на хилядолетия дъждов...

Устието на Амазонка

Устието на Амазонка

Приливните вълни в устието на Амазонка – са изключително природно явление. Устието на р. Амазонка е толкова ши...