Всяка година на 12 юни Руската федерацич отбелязва главният си държавен празник - Денят на Русия. Дата е много важна за Русия, тъй като на 12 юни 1990 г. Първият конгрес на народните депутати на Руската федерация приема Декларация за суверенитета на Русия.Една година по-късно, на 12 юни 1991 г. се провеждат първите демократични избори за президент на Русия. Три години по-късно, през 1994 г., Борис Елцин издава указ 12 юни да се обяви за Ден на държавния суверенитет. Официалното си наименование Ден на Русия празникът получава през 2001 г. и става национален празник на страната.
22.09.2019