Пустини по света

Пустинята Калахари

Пустинята Калахари

Пустинята Калахари обхваща 930 хил.кв.км от Боствана, ЮАР и Намибия. Единствената река в тази червено-кафява п...

Пустинята Тар

Пустинята Тар

Пустинята Тар или Великата индийска пустиня се простира от реките Инд и Сутледж в Източен Пакистан до Аравилск...