Санкт Петербург

Санкт Петербург или Петроград е втория по значени град в Русия. Основен е от Петър Велики и затова не случайно носи неговото име. В Петербург се намира и един от най-известните музей в света - Ермитажа. Освен него има още много забележителности, които сме се постарали да съберем на тази страница.
Александровският дворец

Александровският дворец

Александровският дворец е разположен извън очертанията на парка, на север от Екатеринския. Той е сватбен подар...

Манастирът „Ал. Невски”

Манастирът „Ал. Невски”

Манастирът „Ал.Невски” в Санкт Петербург представлява цял комплекс от църкви и други сгради. Новго...

Мариински театър

Мариински театър

Мариинският театър в Санкт Петербург носи името на съпругата на цар АлександърІІ. Мястото, където се намира дн...

Невски проспект

Невски проспект

По Невски проспект в Санкт Петербург няма нито една съвременна сграда, а буквално всяка от съществуващите има ...