Египет е разположен върху обширно пустинно плато, пресечено от долината и делтата на река Нил. Погледнат от сателит Египет прилича на еднообразна жълта територия, разделено на две от тъмносинята вена Нил, изглеждаща като ветрило в мястото си, където се влива в морето.

Всичко в Египет се върти около тази животворна долина на Нил. От Асуан на север към Кайро Нил преминава през долина, характеризираща се плодородна земеделска земя. Независимо, че плодородието си земите на Египет дължат на Нил, в неговата Делта, там където той се влива в морето се наблюдават и неблагоприятни ефекти като богатата алувиална тиня например. На седемте разклонение на Нил, на който водите са концентрирани в два от потоците Дамиета и Розета, се крепят надеждите за изхранване на целия египетски народ.

Много добре може да се забележи границата между пустинята и обработваемата земя на територията на Египет. Всъщност, както вече беше споменато, Египет е едно пустинно плато, което е разделено от Нил на Западната пустиня и Източната пустиня. Полуостров Синай пък разделя Африка от Азия. В резултат на тектонско разместване, се образува плиткия Суецки канал и доста по-дълбокия Акаба, който е част от Рифтовата долина, изпълнена с реки, заливи и езера.

Южен Синай е зает от неприветлив планински масив, сред който се издига най-високият връх на Египет – Джебел Катерина. Стръмни долини сред възвишенията се редуват на север с долина, избрана за убежище на племената на бедуините.

В Египет са открити и се експлоатират залежи от петрол, природен газ, желязна руда, фосфати, манган, варовик, гипс, талк, азбест, олово, цинк и др.